2000-2002

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa. Uzupełniające Studia Prawnicze dla magistrów administracji
Magister Prawa

1996 – 2000

Uniwersytet Gdański w Sopocie Wydział Prawa i Administracji
Magister Administracji

1995

Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów
Inżynier Łączności

1982-1986

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu

O MNIE

O MNIE

Jestem emerytowanym oficerem wojska polskiego, od 1 marca 2018 roku przebywam na emeryturze.

Odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zajmowałem stanowiska związane z obsługą prawną w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku w latach 2003 – 2004 oraz w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy w latach 2004 – 2018. Jako Szef Sekcji Prawnej 1 Brygady Logistycznej prowadziłem wraz z podległymi mi pracownikami kompleksową obsługę prawną kilkunastu jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Sekcja Prawna pod moim kierownictwem obsługiwała około 3,5 tysiąca żołnierzy i pracowników wojska.

Zajmowałem się przede wszystkim dziedzinami prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego oraz karnego.

Byłem pełnomocnikiem Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

Prowadziłem wykłady z żołnierzami zawodowymi i pracownikami wojska z różnych gałęzi prawa.

Jestem współautorem publikacji ,, Poradnik przeciwdziałania patologiom społecznym w miejscu służby i pracy. Dyskryminacja, molestowanie i mobbing”, które są wprowadzone do użytku wewnętrznego w jednostkach wojskowych.

W latach 2011 – 2017 pełniłem funkcję Wojskowego Kuratora Społecznego przy Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Poznaniu.

Uczestniczyłem w misji poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku na stanowisku legal advisor ( doradca prawny). Zajmowane stanowisko służbowe wiązało się z nadzorem nad prowadzonymi postępowaniami w sprawie zamówień publicznych oraz stosowaniem prawa cywilnego i postępowania cywilnego związanych z odszkodowaniami we współpracy z prawnikami innych krajów uczestniczącymi w koalicji międzynarodowej. Poznałem zasady funkcjonowania zarówno prawa miejscowego jak i uczestników misji innych państw.

„IUS EST ARS BONI ET AEQUI” – prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne

MASZ PROBLEM PRAWNY?
wskażę Ci właściwą drogę